Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
4. jan. 2018

Skal dit hus, lejlighed eller sommerhus overdrages til børnene nu?

Går du med tanker om at overdrage hus, lejlighed eller sommerhus til et eller flere af dine børn, er tiden måske inde.

Mange vælger ofte i levende live at overdrage hus, lejlighed eller sommerhus til deres børn. Overdragelsen sker ofte ud fra et ønske om, at overdrage så billigt som muligt og samtidig spare penge i afgift.

Hus, sommerhus eller lejlighed overdrages derfor ofte til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 % - og typisk også således, at ejendommen betales ved oprettelse af et gældsbrev mellem forældrene og børnene, hvor gældsbrevet årligt nedskrives via gaver.

Som boligejer betaler man skat af værdien af sin ejendom samt den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger.

Det nuværende ejendomsvurderingssystem har været suspenderet siden 2013, som følge af omfattende kritik, hvorfor ejendomsvurderingerne på ejerboliger i dag er baseret på SKATs 2011-vurderinger.

Dette bliver nu ændret, idet der i 2018 skal udarbejdes nye ejerboligvurderinger, som udsendes til boligejerne i foråret 2019.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip, der skal sikre den usikkerhed, der kan være forbundet med vurderingerne. Derfor vil man fremadrettet kunne overdrage hus, sommerhus eller lejlighed til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 20 %.

De nye vurderinger vil formentlig blive højere i det meste af landet, idet vurderingerne primært skal afspejle priserne på boligmarkedet.

Dette vil derfor medføre, at selvom en ejendom fremadrettet kan overdrages til den offentlige ejendomsvurdering minus 20 %, vil købesummen alligevel være højere.

Står du med overvejelser om, at give dine børn hus, lejlighed eller sommerhus, vil du med fordel kunne gøre det nu.

I 2018 kan du og din ægtefælle afgiftsfrit give jeres børn kr. 64.300 pr. forælder pr. barn.

Vi kan være dig behjælpelig med:

  • Udarbejdelse og gennemgang af overdragelsesaftale
  • Tinglysning af overdragelsen samt
  • Udarbejdelse af gælds- og gavebrev

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål vedrørende familieoverdragelse eller gaver, er du velkommen til at kontakte Mette Melgaard Sall.