Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
8. apr. 2020

Forbud mod eksport af personlige værnemidler

Behovet for personlige værnemidler i Europa er steget markant, efter at coronaepidemien har gjort sit indtog i Europa. Yderligere er der tale om varer, der har væsentlig betydning i arbejdet med bekæmpelsen af coronavirussen.

Idet udbuddet af personlige værnemidler i EU ikke modsvarer den store efterspørgsel, og det vurderes, at efterspørgslen efter disse varer fortsat vil stige, har Europa-Kommissionen taget initiativ til indførelse af et forbud mod eksport af personlige værnemidler. Dette sker for at sikre forsyningen af personlige værnemidler i Europa.

Eksportforbuddet er gældende til 24. april 2020, men det forventes dog, at forbuddet vil blive forlænget.

Eksportforbuddet er indført ved vedtagelsen af forordning 2020/402, som efterfølgende er suppleret ved forordning 2020/426. 

Hvilke værnemidler?

De personlige værnemidler, der er omfattet af eksportforbuddet, er blandt andet mund- og næsebind, ansigtsskærme, beskyttelsesbriller, handsker og beskyttelsesdragter, der kan beskytte mod smittefare.

Forordningens bilag 1, som kan findes her, oplister en række værnemidler, som kan være omfattet af forbuddet. Yderligere indeholder bilaget en række produktkriterier, der skal være opfyldt, før at de pågældende værnemidler er omfattet af eksportforbuddet.

Endeligt oplister bilaget eksempler på varekoder (KN-koder), som omhandler produkter, der vil være omfattet, såfremt produktkriterierne er opfyldt.

Bemærk, at der kan være varer under de oplistede varekoder, der ikke opfylder de oplistede produktkriterier, og som dermed ikke vil være omfattet af forbuddet.  

Eksport til hvilke lande?

Eksport inden for EU samt eksport til Island, Grønland, Færøerne, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Vatikanet, Andorra samt San Marino kan ske uden tilladelse.

Idet Storbritannien er omfattet af EU-lovgivningen i hele 2020, vil der også frit kunne eksporteres værnemidler hertil.

Er der tale om eksport til andre end de ovennævnte lande, er der behov for at søge om en eksporttilladelse ved Erhvervsstyrelsen, som konkret vil tage stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til eksport.

Værnemidler til brug på skibe og fly vil ikke være omfattet af forbuddet, såfremt disse værnemidler skal anvendes ombord.

Reeksport er ligeledes ikke omfattet af forbuddet, hvilket betyder, at varer, der er importeret til EU med henblik på eksport, vil kunne eksporteres uden eksporttilladelse.

Hvornår gives eksporttilladelse?

Erhvervsstyrelsen skal, i sin vurdering af om der kan gives eksporttilladelse, tage udgangspunkt i formålet med forordningen, som er at sikre, at der i EU er en tilstrækkelig forsyning af personlige værnemidler, således at den vitale efterspørgsel kan imødekommes. Således kan eksporttilladelse alene gives, såfremt eksporten ikke vil udgøre en trussel mod forsyningen af de personlige værnemidler.

Forordningen oplister en række momenter, der kan indgå i Erhvervsstyrelsens afgørelse af, hvorvidt der kan gives eksporttilladelse. Bland andet vil Erhvervsstyrelsen have mulighed for at give eksporttilladelse i de tilfælde, hvor der f.eks. er tale om eksport af nødhjælpsforsyninger, eller eksporten har til formål at støtte Verdenssundhedsorganisationen WHO’s aktiviteter.

Afslag på ansøgning om eksporttilladelse

Hvis en sælger har indgået en kontrakt med en køber om levering af personlige værnemidler uden for EU (eller et af de øvrige ovenfor angivne lande), og der ikke kan opnås eksporttilladelse til en sådan eksport, vil det for sælgeren være forbud at levere de solgte varer.

Sælgerens juridiske stilling i en sådan situation må vurderes ud fra købsaftalen, ligesom det konkret må vurderes, hvorvidt det vil være muligt at påberåbe sig den ekstra ordinære begivenhed, som coronaepidemien udgør, og eksportforbuddet, som en force majeure begivenhed, der vil kunne fritage sælgeren for sin forpligtelse under købsaftalen.

For at hjælpe dig har vi samlet al vores viden omkring coronakrisen i vores digitale guide coronaguiden.dk.

Mangler du sparring eller et godt råd, er du velkommen til at kontakte os.