Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Niels Kaalund
Niels Kaalund

Niels Kaalund beskæftiger sig hovedsageligt med sager for erhvervslivet - ofte med sager af international karakter og bestyrelsesarbejde. 

Arbejdsområder

Hovedarbejdsområdet er selskabsret og internationale retsforhold. Niels Kaalund har sæde i en række bestyrelser for selskaber og erhvervsdrivende fonde.

Niels Kaalund har været tilknyttet kontoret siden 1987 og blev i 1989 optaget som partner.

Uddannelsesmæssig baggrund

Niels Kaalund er cand. jur. fra Århus Universitet fra 1984 og har efterfølgende løbende deltaget i relevant faglig efteruddannelse. Niels Kaalund har i 2007 gennemført advokaternes bestyrelsesuddannelse.

Medlemsskaber/Bestyrelsesposter

Medlem af Danske Bestyrelsesadvokater.

13. dec. 2022

Sagen vedrørte bl.a., hvorvidt et erstatningskrav fremsat af en transportkunde i forbindelse med beskadigelse af et parti fødevarer under en søtransport var forældet efter sølovens § 501, stk. 1, nr. 6. Læs mere om sagens omstændigheder her.

Læs mere
1. okt. 2020

Ny kontrolpakke stiller nye krav til selskaber, herunder til opbevaring af selskabsdokumenter og indfører samtidig en mulighed for Erhvervsstyrelsen til at oversende selskaber til tvangsopløsning i særlige tilfælde.

Læs mere
3. apr. 2020

Folketinget behandler for tiden et forslag til lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet.

Læs mere
30. mar. 2020

Som det fremgår af dagspressen, har en række større detailkæder i Danmark, der driver virksomhed fra lejede lokaler, meddelt udlejerne at de indtil videre suspenderer huslejebetalingen, på grund af corona virussen og de som følge heraf iværksatte foranstaltninger.

Læs mere
Skriv til Niels Kaalund