Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Corna Levin Munch
Corna Levin Munch

Corna Levin Munch er partner og afdelingsleder for Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling og er certificeret insolvensadvokat. Corna arbejder primært på vores kontorer i Esbjerg og København.

Corna har siden sin beskikkelse som advokat i 2004 udelukkende beskæftiget sig med insolvensret, herunder særligt konkurs og rekonstruktion.

Rådgivningsområder

Arbejdsområder

Corna arbejder tæt sammen med flere større real- og pengeinstitutter, og rådgiver disse i forbindelse med håndtering af nødlidende virksomheder.

Gennem sit arbejde inden for insolvensretten har hun opnået stor teoretisk og praktisk erfaring, og hun har behandlet et stort antal konkursboer inden for alle brancher.

Corna har en kommerciel og transaktionsbaseret tilgang til sagerne, og har en høj grad af IT- og projektstyringsredskaber i brug – alt med det sigte at skabe en højt-specialiseret og strømlinet sagsbehandling.

Gennem de senere år har Corna også behandlet et meget stort antal landbrugskonkurser af betydelig størrelse.

Hun har derfor stor erfaring med behandling af insolvente landbrug, herunder håndtering af de særlige panteretlige problemstillinger, der er forbundet hermed samt håndtering af drift i konkurs.

Derudover er Corna stærkt positioneret i forhold til administration af og overdragelse af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme, herunder gennemførelse af miljøscreeninger og øvrige forhold i forbindelse med den virksomhedsoverdragelse som salg af et landbrug oftest er.

Uddannelsesmæssig baggrund

Corna er uddannet cand. jur ved Århus Universitet i 2001 og modtog beskikkelse som advokat i 2004.
 

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius, 2012 –
Partneroptagelse 1.1.2015
Lett Advokatfirma, januar 2012 - oktober 2012
Dahl Advokatfirma, 2004 - 2012 


Medlemskaber

Corna Levin Munch er certificeret insolvensadvokat.

Logo insolvensadvokater
3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
6. mar. 2018

Ny ejendomsvurderingslov kan betyde højere grundskyld for mindre landbrug.

Læs mere
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Læs mere
19. jan. 2018

Det bliver lettere for investorer at agere i landbruget - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere

Konkurs: Hvem dækker omkostningerne til skyldnerens gældssanering, når konkursboet sluttes uden midler, jf. Konkurslovens § 143?

Læs mere
Skriv til Corna Levin Munch