Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Liza Lysebjerg Ebsen
Liza Lysebjerg Ebsen

Liza Lysebjerg Ebsen er specialiseret inden for Inkasso Fast Ejendom samt inden for Familie- og Arveretten, herunder rådgivning om og udarbejdelse af testamenter og ægtepagter. Begge områder har Liza beskæftiget sig med gennem en årrække.
Liza er desuden autoriseret bobestyrer ved Retten i Esbjerg. 

 

Arbejdsområder

Liza Lysebjerg Ebsen er advokat i Kirk Larsen & Ascanius’ inkassoafdeling for fast ejendom.

Liza har flere års erfaring med den praktiske behandling af tvangsauktioner over fast ejendom. Hun møder i fogedretten i forbindelse med pantebrevsudlæg, vejledningsmøder, forberedende auktionsmøder og på selve tvangsauktionen. 

Liza varetager såvel realkreditinstitutters, bankers og øvrige panthaveres interesser, herunder offentlige myndigheder - både før, under og efter en auktion.

Herudover har Liza i en lang årrække beskæftiget sig med familie- og arveret.

Liza har således betydelig erfaring med at rådgive om problemstillinger i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller samliv eller ved opløsning heraf. Rådgivningen drejer sig hovedsageligt om økonomiske spørgsmål.

Gennem sit mangeårige virke som advokat har Liza også fået stor erfaring i at rådgive om arvemæssige forhold og udarbejde testamenter og ægtepagter samt fremtidsfuldmagter. Endelig har Liza behandlet et stort antal dødsboer.

Liza er desuden autoriseret bobestyrer ved Retten i Esbjerg og behandler dermed dødsboer, som udleveres af skifteretten. 

Uddannelsesmæssig baggrund

Liza er uddannet cand. jur. ved Aarhus Universitet i 1994 og modtog beskikkelse som advokat i 1997.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius (sekretær), 1982 – 1989
Helga Madsen (fuldmægtig), 1994 - 1998
Kirk Larsen & Ascanius (advokat), 1998 –

Medlemsskaber

Medlem af Danske Familieadvokater
Medlem af Danske Arveretsadvokater

Trygt boskifte v2
21. feb. 2020

Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et lovforslag til høring, som navnlig indeholder forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden.

Læs mere
Skriv til Liza Lysebjerg Ebsen