Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Heidi Lago Risom
Heidi Lago Risom

Heidi er en erfaren og specialiseret juridisk assistent indenfor fagområderne fast ejendom, tinglysning og selskabsretlige forhold samt fast ejendom i udlandet. Heidi arbejder selvstændigt på et højt fagligt niveau, ligesom hun altid har øje for kunden og kundens behov i processen. 

Arbejdsområder

Heidi har specialiseret sig i køb og salg af fast ejendom, herunder primært erhvervsejendomme og developerprojekter. Heidi's specialisering og store erfaring afspejler hele processen fra aftalens indgåelse, due diligence af den pågældende ejendom til udfærdigelse af skøde, refusionsopgørelse samt berigtigelse af handlen i øvrigt.

Heidi har i øvrigt specialiseret sig inden for digital tinglysning, herunder især afgiftsspørgsmål, tinglysning af vedtægter og deklarationer samt håndtering og løsning af specifikke tinglysningsmæssige udfordringer.

Herudover beskæftiger Heidi sig med selskabsretlige forhold, herunder blandt andet stiftelse af selskaber, registrering af fusion m.v.

Heidi varetager i øvrigt kontorets mortifikationssager.

Skriv til Heidi Lago Risom