Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Morten Rosendahl
Morten Rosendahl

Morten Rosendahl har arbejdet hos Kirk Larsen og Ascanius siden sin beskikkelse som advokat i 1993 og har været partner siden 2000.

Over alle årene har han arbejdet primært med erhvervsrådgivning indenfor fiskerierhvervet og herudover insolvensret.

Arbejdsområder

Gennem en tæt kontakt til fiskerierhvervets organisationer, deltagelse i talrige transaktioner og som rådgiver for såvel store som små rederier i alle landets fiskerihavne, har Morten opnået en meget høj specialisering på fiskeriets retsforhold. 

Fiskerierhvervet er efter kapitalisering af fiskerettigheder og et årti med store omstruktureringer nu udfordret af politiske krav om indgreb imod kvotekoncentration og ny regulering, som stiller store krav til omhyggelig registrering af ejerforhold og økonomiske mellemværender i erhvervet. 

Opdateret og specialiseret viden om baggrund og specifikke regler for erhvervsfiskerselskaber, overdragelse af Individuelt omsættelige kvoteandele (IOK) og Fartøjskvoteandele (FKA), erhvervsfiskerkrav, kvotelofter, kvoteselskaber, fiskeripuljer, samt den løbende regulering og ændringer heraf og registrering hos Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og Søfartsstyrelsens Skibsregister, er absolut nødvendig for at kunne rådgive om transaktioner, generationsskifte og ejeraftaler m.v. indenfor erhvervsfiskeri.   

Herudover har Morten arbejdet med insolvensret og er udpeget som fast medhjælper ved skifteretten i Herning. Gennem sit arbejde over årene som kurator i konkursboer har han opnået betydelig teoretisk og praktisk erfaring indenfor insolvensretten.
 

Uddannelsesmæssig baggrund

Morten er uddannet cand.jur ved Københavns Universitet i 1990 og modtog beskikkelse som advokat i 1993, og har Møderet for landsret.

I 2013/14 deltog Morten i CBS Executive bestyrelsesuddannelsen som bestod af 14 moduler med i alt 16 dages undervisning og en afsluttende eksamen som blev bestået med udmærkelse.

22. jun. 2022

Det kan som fisker lyde fristende at få udbetalt Brexit-kompensation, men før man glæder sig for tidligt, er der et par faldgruber, man bør overveje, før ansøgningen sendes afsted. I praksis kan enkelte små fejl nemlig føre til, at kompensationen skal tilbagebetales – og det helt op til 5 år efter udbetaling af kompensationen.

Læs mere
Skriv til Morten Rosendahl