Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
18. okt. 2023

Den nye ejendomsværdiskat for boliger i Spanien

Skattesmæk på vej – ja eller nej?

Den nye ejendomsskattelov, der for tiden giver anledning til megen mediebevågenhed, gælder ikke kun for fast ejendom i Danmark, men også fast ejendom i Spanien og udlandet i øvrigt. Men hvad betyder det egentlig for dig, der enten allerede ejer en ejendom i Spanien eller som overvejer at købe en?

For ejendomme i udlandet gælder – som det også er tilfældet for ejendomme i Danmark – en overgangsregel. Denne betyder, at såfremt du erhverver ejendommen senest den 31. december 2023, bliver du automatisk beskattet efter de gamle regler, såfremt beskatning efter disse regler er mere fordelagtigt end beskatning efter de nye regler.

Overgangsreglen giver mulighed for en skatterabat, såfremt beskatning efter det gamle regelsæt er mere gunstig end beskatning efter det nye. Skatterabatten svarer til forskellen mellem den gamle ejendomsværdiskat og den nye ejendomsværdiskat.

 

Rabatten kan illustreres således

Ejendomsværdiskat i 2023, opgjort efter de ”gamle” regler: kr. 100.000

Ejendomsværdiskat i 2024, opgjort efter de ”nye” regler: kr. 120.000

Differencen på kr. 20.000 udgør skatterabatten, og der skal fortsat betales kr. 100.000 i ejendomsværdiskat i 2024.

Såfremt der senere er en stigning, eksempelvis en stigning i år 2025 på kr. 250, skal denne stigning (og alle fremtidige stigninger) betales og ejendomsværdiskatten i år 2025 vil derfor i eksemplet ovenfor være kr. 100.250.

Vil skatterabatten have en betydning for dig?

Inden du skynder dig ud for at købe en ejendom i Spanien, er det dog en god ide at undersøge om du egentlig vil få glæde af skatterabatten. Det er nemlig ikke nødvendigvis sikkert, at det kommer til at have nogen betydning for dig.

Det bliver hurtigt meget teknisk, når vi snakker beregningsmodeller for ejendomsværdiskat. Både efter de gamle og de nye regler, spiller OECD’s prisindeks en stor rolle. Handelsprisen på ejendommen skal indekseres i forhold til blandt andet købstidspunkt uanset om ejendomsværdiskatten skal betales efter de gamle eller nye regler. Indekseringen er som udgangspunkt meget fordelagtig efter den gamle beregningsmodel og mindre fordelagtige efter den nye.

Der kan dog ikke konkluderes definitivt på problemstillingen endnu, idet de indeksstal, som skal bruges for 2023, endnu ikke er kommet. Ligeledes vil prisen på ejendommen spiller en stor rolle, idet den ændrede beregningsmodel, med blandt andet et højere loft for den ”lave” sats i skatteberegningen, resulterer i et såkaldt ”sweet-spot” for ejendomme med en værdi mellem lige under en million euro og op til ejendomsværdier for godt to millioner euro.

Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er at du alt andet lige er stillet bedre ved at købe ejendommen i år end næste år, men alene fordi du da bevarer muligheden for at blive beskattet efter den gamle, såfremt dette er mere gunstigt, da det som anført ovenfor slet ikke er sikkert at ejendomsværdiskatten stiger på den ejendom du påtænker at købe.

I forbindelse med din beslutning om at købe en ejendom i Spanien nu eller at se tiden an til det nye år, er det dog ikke nødvendigvis en skattestigning du skal bekymre dig mest om. Vores erfaring viser, at der ofte er mange flere penge at hente ved at planlægge købet i forhold til belåning, arv og skat generelt og ikke blot efter ejendomsværdiskatten.

Hvis du overvejer af købe bolig i Spanien, er du velkommen til at ringe til advokat Michael Appel, på telefon 27 10 34 32 for en uforpligtende drøftelse, hvor han uden beregning vil give sin konkrete vurdering af, hvorvidt der forventeligt er en skatterabat at hente for netop det køb, du påtænker.