Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
30. jan. 2020

EU-parlamentet har godkendt udtrædelsesaftalen

Link til Brexit-guide

I efteråret 2019 blev EU og Storbritannien enige om en udtrædelsesaftale, der skal sætte betingelserne samt reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Den 20. december 2019 blev udtrædelsesaftalen godkendt af det britiske parlament. Samme aftale blev onsdag godkendt af et flertal i Europa-Parlamentet. EU-rådet vedtager efterfølgende ved skriftlig procedure afgørelsen om indgåelse af aftalen på EU's vegne. Når udtrædelsesaftalen er vedtaget, træder aftalen i kraft den 31. januar 2020 ved midnat (dansk tid).

Efter Storbritanniens udtræden er der en overgangsperiode fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020. I overgangsperioden er reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien uændrede, hvorfor din virksomhed ikke vil være påvirket af Brexit i overgangsperioden.

Fra 1. januar 2021 skal danske virksomheder følge de generelle regler for tredjelande (dvs. lande uden for EU) ved handel med Storbritannien, medmindre EU og Storbritannien inden da har indgået en aftale om andet. Det er i den anledning væsentligt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de mulige konsekvenser. For at lette arbejdet har Kirk Larsen & Ascanius udarbejdet en Brexit-guide. Guiden giver en række anbefalinger til virksomheder med interesser i Storbritannien.