Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Frans Bennetsen
Frans Bennetsen

Frans rådgiver om erhvervsretlige forhold. I sin rådgivning fokuserer han på at levere aktuel viden og skabe værdi for kunden. Frans er specialiseret i virksomhedsoverdragelser, generationsskifter og havne.

Arbejdsområder

Frans opdaterer løbende sin faglige viden og har blandt andet været på studieophold ved London School of Economics. 

Han har rådgivet i forbindelse med flere større overdragelser og børsemissioner.

Frans er endvidere specialiseret i havnens retsforhold og rådgiver en række havne om deres forhold til havneloven samt deres organisering og forretningsmuligheder.

Endelig rådgiver Frans generelt om selskabsforhold og omstruktureringer, ejeraftaler og kontrakter, ligesom han fører retssager om tvister i erhvervsforhold.

Uddannelsesmæssig baggrund

Cand.jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, februar 2009.
Juridiske fag ved Erhvervsjuridisk Institut, Aarhus School of Business, 2008.
International Financial Law and Regulation, London School of Economics, sommer 2012.
Gennemført Danske Advokaters talentudviklingsprogram Young Talented Lawyers i 2014.

Tidligere ansættelser

Instruktor i Statsforfatningsret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, 2006 og 2007.
Stud.jur., Kirk Larsen & Ascanius, 2006 - 2009.

Medlemskaber

Medlem af Foreningen af Bank- og Finansieringsret.

31. mar. 2023

Siden 1982 har det været muligt at overdrage fast ejendom mellem familiemedlemmer til en værdi, der ligger inden for et spænd af +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 15 %-reglen” har dog været forbundet med usikkerhed og særligt fortolkningen af undtagelsen om ”særlige omstændigheder” har ført til en række administrative afgørelser og retssager.

Læs mere
28. okt. 2022

Hvilke konsekvenser kan det have for en virksomhed, som anvender selvstændige konsulenter, der i realiteten viser sig at være omfattet af lønmodtager-begrebet? Kirk Larsen & Ascanius har rådgivet flere klienter om, hvordan man sikrer sig bedst muligt mod, at denne problemstilling opstår - læs mere her.

Læs mere
9. aug. 2022

Hvad kan en leverandør bestemme over forhandleres valg af salgs- og distributionsformer? Hvor frit kan forhandlere selv beslutte, hvor og hvordan de vil afsætte deres varer? Gælder de samme regler for offline- som for onlinehandel? Som leverandør / forhandler bør du kende til konkurrencelovgivningens seneste supplement.

Læs mere
3. aug. 2022

I 2021 anløb 528.182 skibe de danske havne og antallet må forventes forøget i 2022. På den baggrund har advokat Frans Bennetsen og advokat Nicholas Hagensen udarbejdet en praktisk guide til håndtering af skibsanløb i de danske havne.

Læs mere
6. jul. 2022

Er du ejerleder og går med tanker om ejer- eller generationsskifte i virksomheden, kan du lige nu gennem Erhvervshusenes smvPRO-projekt få tilskud til rådgivning. Vi er prækvalificerede til at yde rådgivning inden for tilskudsordningen i samarbejde med en lang række af landets erhvervshuse.

Læs mere
23. jun. 2022

Går du med overvejelse om at overdrage fast ejendom til familiemedlemmer og benytte 15 %-reglen, bør du være opmærksom på, at SKAT gentagne gange har udfordret reglen, og at den derfor ikke bør anvendes uden forudgående rådgivning.

Læs mere
2. mar. 2022

Onsdag den 23. februar 2022 invaderede russiske militærtropper Ukraine, og som en direkte reaktion herpå har bl.a. EU’s statsledere vedtaget omfattende sanktioner mod Rusland. Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi rådgivet flere kunder i spørgsmålet om, hvordan de bedst forholder sig i den nuværende situation.

Læs mere
19. nov. 2021

Regeringens ekspertgruppe har afsluttet dens arbejde vedrørende værdiansættelse ved generationsskifte. Arbejdet har resulteret i en 90 siders lang rapport, men spørgsmålet er, om opgaven er løst?

Læs mere
6. apr. 2020

Hvordan risikostyrer du din virksomhed, i krisetid, samt undgår ledelsesansvar?.Hvordan håndterer du den enorme indvirkning, som COVID-19 har på langt de fleste virksomheders drift i denne tid?

Læs mere
Nyhed
Krisestyring
2. apr. 2020

Når virksomheden er i krise er nøgleordene overblik og erfaring.

Læs mere
18. mar. 2020

Med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 blev der indført midlertidig grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Grænsekontrollen blev indført som led i indsatsen for at hæmme spredning af COVID-19.

Læs mere
13. mar. 2020

Vi lever i en foranderlig verden og COVID 19 pandemien udvikler sig dag for dag. En situation som denne rejser nye juridiske problemstillinger for vort samfund og vores kunder.

Læs mere
30. jan. 2020

Storbritannien træder ud af EU den 31. januar 2020. Storbritanniens udtrædelse af EU kan have mulige konsekvenser for din virksomhed.

Læs mere
1. feb. 2019

Advokat og partner, Frans Bennetsen har stået i spidsen for en gratis digital vejledning til virksomheder med britiske interesser i forbindelse med Brexit.

Læs mere
7. nov. 2017

Ny dom fra den engelske Højesteret viser rækkevidden af en "fit for purpose"-klausul - kan udgøre en stor- og ofte ukendt - risiko for leverandørerne.

Læs mere
Skriv til Frans Bennetsen