Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
18. mar. 2020

Grænsekontrol (COVID-19) – hvad betyder det for mine medarbejdere og samarbejdspartnere?

Med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 blev der indført midlertidig grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Grænsekontrollen blev indført som led i indsatsen for at hæmme spredning af COVID-19. Personer, der ikke har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med indrejse til landet, vil herefter blive afvist ved grænsen. Medarbejdere eller samarbejdspartnere for hvem det er nødvendigt at krydse grænsen for at passe deres arbejde i Danmark eller levere varer/tjenesteydelser vil dog fortsat kunne krydse grænsen. 

Medarbejdere, der bor i udlandet

Medarbejdere, der bor i udlandet – f.eks. Tyskland – men arbejder og er ansat i Danmark, vil fortsat kunne krydse grænsen, da det anses for et anerkendelsesværdigt formål.

Politiet oplyser, at udlændinge efter omstændighederne vil blive anmodet om at forevise dokumentation for det anerkendelsesværdige formål.

Vores anbefaling er derfor, at de enkelte medarbejdere har deres ansættelseskontrakt samt seneste lønseddel og/eller arbejdsplan for den kommende uge med, når de skal krydse grænsen.

Derudover bør arbejdsgivere gøre deres udenlandske medarbejdere opmærksomme på, at de kan blive afvist ved grænsen, hvis de har synlige symptomer på COVID-19 (hoster, nyser, har feber) – også selvom de har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen. Medarbejdere med ovennævnte symptomer skal naturligvis blive hjemme!

Endelig må medarbejderne påregne forlænget rejsetid pga. grænsekontrol. Det er medarbejdernes ansvar at sikre, at de er fremme ved normal arbejdstids begyndelse.

Udenlandske samarbejdspartnere – leverandører og tjenesteydere

En udenlandsk erhvervsdrivende kan ligeledes efter omstændighederne have et anerkendelsesværdigt formål med at krydse grænsen. Det gælder f.eks. for de chauffører, der transporterer varer til de danske virksomheder og detailhandlen. Også andre samarbejdspartnere vil – når fysisk fremmøde er en nødvendighed for at løse den opgave, de er antaget til – kunne krydse grænsen. Det er dog vigtigt at understrege, at myndighederne har anført, at møder og lignende, der ikke kræver fysisk fremmøde, ikke anses for anerkendelsesværdigt.

Hvis man som dansk virksomhed har behov for assistance fra en udenlandsk samarbejdspartner, må det anbefales, at man bistår denne samarbejdspartner med at få udarbejdet behørig dokumentation, der beskriver det anerkendelsesværdige formål med indrejsen.

Det kan f.eks. ske ved, at den danske samarbejdspartner udarbejder en erklæring om, hvad samarbejdet går ud på, og hvorfor det er nødvendigt, at vedkommende kommer til Danmark.

Læs mere om grænsekontrol og øvrige spørgsmål relateret hertil på politiets hjemmeside

Rådgivning om grænsekontrol

Er din virksomhed påvirket af den nuværende COVID-19 situation, og ønsker du sparring om de forskellige foranstaltninger, herunder grænsekontrol, så kontakt Kirk Larsen & Ascanius’s eksperter.