Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
2. apr. 2020

Krisestyring

Når virksomheden er i krise er nøgleordene overblik og erfaring.

Læren fra finanskrisen er, at de virksomheder, der agerede proaktivt, kom stærkest ud på den anden side.

I har nu brug for overblik over jeres virksomhed og de muligheder, som I har.

 • Er jeres forretningsmodel robust i en krisetid?
 • Hvordan er jeres likviditet og cash flow?
 • Er der nogen fleksibilitet i jeres finansieringsaftaler?
 • Hvilke muligheder har I for at skaffe ekstra kapital?
 • Er I kvalificeret til at få støtte fra regeringens hjælpepakker?
 • Hvordan er I stillet kontraktuelt på indkøbs- og på salgssiden?
 • Er I ramt af force majeure?
 • Hvilke muligheder har I for at sikre jeres fordringer?
 • Er jeres driftstab og debitortab dækket af forsikringen?
 • Hvilke muligheder har I for at reducere lønomkostningerne?
 • Hvilke muligheder har I for at reducere jeres driftsomkostninger?
 • Hvilke muligheder har I for at reducere jeres kapacitetsomkostninger?
 • Er der mulighed for opkøb eller fusioner?

Vi kan bistå jer med gennemgang af jeres forretningsplan og med at udarbejde en prioriteret indsatsplan.

Overblik og indsatsplaner, som vil blive efterspurgt af jeres ejere, bestyrelse og finansieringspartnere.

Vi kan bistå jer med at gennemføre indsatsplanerne og foretage de nødvendige tilpasninger af virksomheden.