Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. jan. 2024

Landsretten giver som forventet medhold til Corna Levin Munch i sag om påstået inhabilitet 

Kirk Larsen og Ascanius udsender hermed følgende kommentar til Landsrettens afgørelse af december 2023 i sagen om påstået inhabilitet, hvor Landsretten som forventet har givet advokat og partner Corna Levin Munch medhold.

Landsretten har den 22. december 2023 som forventet givet advokat og partner Corna Levin Munch fra Kirk Larsen & Ascanius medhold i, at hun ikke er inhabil, og derfor fortsat kan varetage opgaven som kurator i seks konkursboer i Danhaus-koncernen. Vestre Landsret valgte allerede i november 2023 at genindsætte Corna Levin Munch som kurator efter, at skifteretten i Esbjerg havde vurderet hende som inhabil, og Vestre Landsret har nu afgjort endeligt, at Corna Levin Munch kan varetage rollen som kurator og ikke er inhabil.

”Jeg er tilfreds med, at landsretten har fundet frem til den afgørelse, som vi fra starten havde forventet. Det er selvfølgelig vigtigt for mig og for Kirk Larsen & Ascanius, at alle regler er overholdt, og retten har givet mig medhold i, at der ikke kan være tale om inhabilitet i Danhaus-sagerne,” siger Corna Levin Munch.

”I de komplekse sager vi arbejder med er det altid vigtigt, at alle parter kan stole på, at kurator varetager kreditorernes interesser og ikke har dobbeltroller – det har vi fuld forståelse for, at skifteretten i Esbjerg skal stille spørgsmålstegn ved og har reageret på - men når jeg har valgt at forfølge sagen og få det forventede medhold i Landsretten, og at Landsretten i øvrigt tidligt valgte før afsigelsen af kendelsen at give mig kuratorrollen tilbage, er det selvfølgelig fordi det er altoverskyggende vigtigt, at der aldrig kan sås tvivl om min troværdighed eller min rolle i et konkursbo. Netop af den grund arbejder vi efter præcise regelsæt der gør, at vi selvfølgelig overholder lovgivningen. Vi skal også være eksperter i, hvornår vi er inhabile og afstå fra at behandle et konkursbo – og i Danhaus-sagerne har det hele tiden været vores vurdering, at jeg har kunnet afgive habilitetserklæring og dermed påtage mig hvervet som kurator,” siger Corna Levin Munch.

For yderligere kommentarer til sagen, henvendelse til Corna Munch Levin, tlf. 27873011.