Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
21. feb. 2020

Lovforslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden mm.

Siden 1. april 2019 har der som led i det nye familieretlige system været indført tvungen delt bopæl samt en refleksionsperiode på 3 måneder for at sikre tid til forståelse hos forældrene af børns reaktioner på samlivsophævelse og skilsmisse og for at skærme børnene bedst muligt, således at forældre der anmoder om direkte skilsmisse, og som har fælles børn under 18 år, først kan blive skilt efter 3 måneder og efter gennemførelse af et digitalt læringsforløb.

Erfaringerne med tvungen delt bopæl og refleksionsperioden viser, at ordningerne ikke virker efter hensigten, idet ordningen i mange situationer optrapper og forlænger konflikten mellem forældrene til skade for deres børn. Derfor indeholder et nyt lovforslag, at den delte tvungne bopæl og refleksionsperioden afskaffes, mens tilbud i form af digitale læringsforløb og rådgivnings- og afklaringssamtaler opretholdes som generelle tilbud til alle forældre, der bryder med hinanden. Lovudkastet indeholder også en række forslag om justeringer af lovteknisk karakter af det familieretlige system. Hensigten er at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2020.