Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
25. okt. 2023

Har du etableret en whistleblowerordning i din virksomhed?

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Lov om beskyttelse af Whistleblowere (Whistleblowerloven).

Whistleblowerloven stiller krav om, at der etableres en whistleblowerordning på arbejdspladser med mere end 50 ansatte. Whistleblowerloven trådte allerede i kraft den 17. december 2021, men for private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte træder loven først i kraft den 17. december 2023.

Formålet med en whistleblowerordning er at medvirke til større åbenhed og gennemsigtighed på arbejdspladsen. En whistleblowerordning er med til at sikre, at ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

Der kan for eksempel indberettes om svindel, tyveri, underslæb, illoyal adfærd begået mod jeres virksomhed, men det kan også være kritisabel behandling af jeres medarbejdere. Sådanne forhold kan af og til blive opdaget af medarbejdere og kolleger, inden ledelsen selv er bekendt med det.

En whistleblowerordning der etableres på den rigtige måde kan skabe tryghed om, at indberetningerne håndteres korrekt. Der vil være mulighed for anonymitet, hvis dette ønskes, ligesom whistlebloweren vil være beskyttet mod negative konsekvenser fx opsigelse.

Med en whistleblowerordning vil I derfor få etableret et effektivt supplement til de sædvanlige indberetningskanaler, I allerede har i virksomheden, der kan bidrage til at stoppe ulovlig adfærd i jeres virksomhed.

Vi kan hjælpe med rådgivning og etablering af en whistleblowerordning

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi hjælpe dig med at etablere en whistleblowerordning. Vi tilbyder fuldstændig administration af ordningen i samarbejde med Whistleblower Software ApS, der står for den tekniske løsning og sørger for den nødvendige sikkerhed. Vi bidrager med den juridiske del i forbindelse med etableringen af ordningen og sørger for, at ordningen lever op til kravene i Whistleblowerloven.

Med os som administrator på jeres whistleblowerordning vil I have en sikkerhed for, at alle indberetninger gennemgås af en upartisk person, og at indberetningerne sker til rette ledelseslag i virksomheden, ligesom whistlebloweren modtager feedback i rette tid.

Med en ekstern administrator sender I desuden et vigtigt signal til jeres medarbejdere om, at ordningen er gennemsigtig og uafhængig.

Ønsker I stedet at etablere jeres egen whistleblowerenhed kan vi også hjælpe med at rådgive jer herom, så I sikrer jer, at ordningen er compliant.

Har I allerede etableret en whistleblowerordning, kan vi hjælpe jer med at sikre, at den lever op til kravene.

Du er velkommen til at kontakte advokat Karen Kaalund, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne.